خانه / بایگانی برچسب: بوسه ي عقرب

بایگانی برچسب: بوسه ي عقرب

جفت گیری عقرب ( رقص در هنگام جفت گیری )

جفت گیری عقرب ( رقص در هنگام جفت گیری )  شايدتا به حال درباره ي حركات رقص ماننددر زمان ايجاد ارتباط دربين بندپايان شنيده باشيد.  يكي از جالب ترين اين حركاترقصجفتگيريدرعقربهاست. باوركردنيني ستكه موجوداتي باآنظاهرترسناك وصفات اخلاقي بدبين ومنزوي،دراينموقع يكي ازلطيفترين رفتارهاراازخودشان بروزميدهند. دريك صحبت دقيقتر،موجودنردرهمه ي بندپايان شكارچي كه …

ادامه نوشته »