خانه / طنز

طنز

يك سوال رياضي

  سوال: حاصل 2+ 2 چقدر مي شود؟ رياضي دان1: 4 مي شود ،‌ اما بايد آن را اثبات كنم! رياضي دان2: نمي دانم جواب چقدر مي شود اما مطمئن هستم يك جواب براي آن وجود دارد! حسابدار: دوست داريد چند شود؟! دانشمند: 4،000000000! مهندس 1: (2/0 ±)4! مهندس2: جواب …

ادامه نوشته »

يك مهندس واقعي

يك مهندس واقعي خوش پوش،‌ دو لنگه جورابش مربوط به يك جفت جوراب است. يك مهندس واقعي ريش و سبيل خود را با “بازدهي” زياد آرايش مي كند،‌ يعني بدون آنها! چون حوصله مرتب كردن آنها را ندارد! يك مهندس واقعي قانون دوم ترموديناميك را مي داند، اما شماره پايش …

ادامه نوشته »

مهندسين چگونه كار مي كنند؟

مهندسين الكترونيك كارهايشان را با “ظرفيت” بالا انجام مي دهند. مهندسين برق كارهايشان را با “توان” بالا انجام مي دهند. مهندسين شيمي كارهايشان را با كمترين “انرژي فعال سازي” انجام مي دهند. مهندسين مكانيك كارهايشان را با “انرژي” كمتر و “بازدهي” بيشتر انجام مي دهند. مهندسين عمران كارهايشان را با …

ادامه نوشته »

يادواره مهندسي

  كه مدرك بگيرم زبد شانسي بسي رنج بردم در اين سال سي نهادم به سر افسر بندگي نشد، دادم از كف همه زندگي ببودم به سر موي و بودم جوان نبودم اوائل چنين ناتوان نه اينگونه نامهربان بودمي نه تن خسته و ناتوان بودمي نه بر خوي بد عادتي …

ادامه نوشته »

لغت نامه مهندسين در جلسات كارفرما

  اين بستگي دارد به …… يعني: جواب سوال شما را نمي دانم! اين موضوع پس از روزها تحقيق و بررسي فهميده شد. يعني: اين موضوع را بطور تصادفي فهميدم! نحوه عمل دستگاه بسيار جالب است. يعني: دستگاه كار مي كند و اين براي ما تعجب انگيز است! كاملا انجام …

ادامه نوشته »

بليط

بليط سه مهندس و سه وكيل با قطا به يك سمينار مي رفتند. وكلا ديدند كه مهندسين با يك بليط سوار قطار شده اند. به آنها گفتند شما چطوري با يك بليط سفر مي كنيد؟ مهندسين گفتند: صبر كنيد مي بينيد. وقتي مسئول بليط آمد هرسه مهندس با هم رفتند …

ادامه نوشته »

تفاوت بين افراد

تفاوت بين افراد از يك مهندس و يك رياضي دان خواستند با كمترين مصالح حول يك چراگاه توري بكشند. مهندس توري اي به شكل دايره ساخت. رياضي دان دور خودش توري كشيد و گفت: من بيرون چراگاه هستم! تفاوت بين مهندس مكانيك و مهندس عمران چيست؟ مهندس مكانيك بمب مي …

ادامه نوشته »

زباله

  اگر قرار بود هر مهندس زباله محل كارش را دم در بگذارد….. مهندس عمران كيسه نخاله ساختماني را دم در مي گذاشت مهندس مكانيك كيسه تراشه و براده فلز را دم در مي گذاشت مهندس شيمي كيسه كاتاليست مستعمل را دم در مي گذاشت مهندس نساجي كيسه كرك و …

ادامه نوشته »

تقديم به كسيكه جزوه جا گذاشته ام در تالار را برد

  جز فراموشي ندارم من گناهي،‌ پس بده ايكه بردي جزوه ام را اشتباهي ، پس بده از براي من مخواهي روسياهي ،‌ پس بده روسيه گردم بدون جزوه من در امتحان گر تو هم داري چو من چشمي براهي، پس بده روز وشب چشمم براه جزوه مي باشد، بيا …

ادامه نوشته »

چهار قانون طلايي مهندسين ساخت وطراحي

وظيفه اوليه يك مهندس طراح ساخت سيستمي است كه براي سازنده، ساختن آن سخت وبراي تعميركار، تعمير آن ناممكن باشد. در طراحي هر سيستم لااقل بايد يك قطعه از رده خارج ،‌2 قطعه دست نايافتني و 3 قطعه هنوز در مرحله طراحي وجود داشته باشد. هيچ چيز نبايد طبق زمان …

ادامه نوشته »