خانه / بیزینس وکارآفرینی / بازاریابی و تبلیغات وفروش (صفحه 3)

بازاریابی و تبلیغات وفروش

مهارت مدیریت فردی:بازی بیرون

مهارت مدیریت فردی: مهارت مدیریت فردی:بازی بیرون مهارت مدیریت فردی عبارت از مجموعه عادات، آداب و فعالیت‌هایی وجود دارد که پردرآمدترین فروشندگان هر حوزه‌ای از آن‌ها استفاده می‌کنند. در اینجا ۱۲ مهارت مدیریت فردی گفته شده و ادامه پست قبل میباشند درصورتی که پست قبل را نخواندید از اینجا بخوانید …

ادامه نوشته »

سوختی از جنس بازخورد برای استارت آپ ها (نقش فروشندگان در استارت اپ ها )

سوختی از جنس بازخورد برای استارت اپ ها [نقش فروشندگان در استارت اپ ها ]   سوختی از جنس بازخورد برای استارت اپ هاچیزهای خاص در مورد کار فروشندگی و استارت اپ هرگز تغییر نخواهد کرد . فروشنده ها باید قابل اعتماد ،قانع کننده ، متخصصان خوبی در مورد بازار …

ادامه نوشته »

مدلهای قدیم و جدید فروش

مدلهای قدیم و جدید فروش تقریبا همه فروشندگان برتر از روشی استفاده می‌کنند که آن را (مدل جدید فروش) می‌نامیم. این مدل کاملا با مدل قدیمی متفاوت است. البته هنوز شرکت‌های بسیاری مدل قدیمی را آموزش می‌دهند و فروشندگان بسیاری به طور گسترده از آن استفاده می‌کنند. هر یک از …

ادامه نوشته »

۷ حوزه کلیدی در فروش

۷ حوزه کلیدی در فروش   اصول اولیه فروش موفق هفت حوزه کلیدی وجود دارد که تعیین‌کننده اثربخشی فروش است. در هر یک از این هفت حوزه به خودتان نمره‌ای بین ۱ تا ۱۰ بدهید. بدانید که ضعف در هر یک از این حوزه‌ها کافی است تا مانع استفاده از …

ادامه نوشته »

چرا باید یک طرح کسب و کار تهیه کرد؟

ﻫﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ درﺻﺪد راهاﻧﺪازي ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮح ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎري ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﯾﮏ درك ﺻﺤﯿﺢ از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰي …

ادامه نوشته »

بیزینس کار موفق (همخوانی ریسک و سود)

بیزینس کار موفق (همخوانی ریسک و سود) بیزینس کار موفق (ریسک و سود) ریسک همیشه در بیزینس تان باید به اندازه سود ، ریسک کنید . در واقع ریسک شما باید با مبلغ سود هم خوانی داشته باشد . هیچ کس بیزینس ی راه نمی اندازد که ریسک سرمایه گذاری …

ادامه نوشته »

غرفه نوروزی – کسب و کارهای عید نوروز

غرفه نوروزی – کسب و کارهای عید نوروز دومین کسب و کاری که در عید نوروز مطرح است و میخواهیم به آن بپردازیم داشتن غرفه نوروزی ست . پیش تر گفته بودیم که عید نوروز بهترین زمان برای استفاده از سفرهای مردم است . گفته شده بود که در بازه …

ادامه نوشته »

کارت شارژ و فروش آن (آموزش قسمت دوم)

کارت شارژ و فروش آن (آموزش قسمت دوم)   اندر باب فروش کارت شارژ   قبلاً در مورد فروش کارت شارژ صحبت کردیم . اینکه چگونه و چطور می شود شارژ تلفن همراه فروخت و درآمده حاصله از فروش شارژ ایرانسل یا همراه اول چقدر است . کسی با این …

ادامه نوشته »

بررسی چگونگی خرید کارت شارژ

بررسی چگونگی خرید کارت شارژ برای فروش کارت شارژ یکی از مهمترین نکات قیمت خرید کارت شارژ است یعنی اینکه شما هر کارت شارژ را به چه قیمت خرید می کنید . زمانی که روزانه ۱۰ هزار کارت شارژ بفروشید ، هر ۵ تومان تغییر قیمت خرید شما ، روزی …

ادامه نوشته »

آموزش تبلیغات به کارمندان شرکت مان بدهیم !

آموزش تبلیغات به کارمندان شرکت مان بدهیم ! کارمندان ی مجموعه بهترین اهرمهای تبلیغاتی هستند ؛ و از این رو آموزش تبلیغات به کارمندان می تواند فواید عظیمی را نثار شرکت کند . اقبال تبلیغات بیشتر بر روی تبلیغات دهان به دهان است {یک مثال ساده : شاید روزانه ده …

ادامه نوشته »