خانه / ایده / ایده کسب وکار / ایده های جدید دامپروری (صفحه 6)

ایده های جدید دامپروری

نگهداری از اسب قاطر الاغ

Nazo: —-نگهداری از اسب وقاطر وخر در روستا ها درشب که به این حیوانات نیازی نیست و این حیوانات مشغول استراحت هستند نیاز به مکان مشخصی مراقبت هستند یک نفر میتواند تمام این حیوانات را در شب نگهداری کند و صبح تحویل صاحبش دهد ودستمزد دریافت کند این کار را …

ادامه نوشته »