خانه / admin (صفحه 30)

admin

وسایل چوبی برای چه مي خرند؟

 درب و پنجره هاي چوبي (از منازل) و پالتها و قرقره هاي خالي كابل ها (از كارخانجات) را براي چه مي خرند؟ از آنها براي توليد مجدد محصولات چوبي استفاده به این صورت که مثلا پالتها و قرقره هاي خالي رابه تولید کننده هایی که قبلا استفاده می کرده فروخت تا …

ادامه نوشته »

كمپرسورهاي سوخته يخچالها را براي چه مي خرند؟

  اين كمپرسورها را تعمير كرده و به عنوان كمپرسورهاي كوچك كارگاهي مي فروشند. دقت كنيد تعمير شده اين كمپرسورها را معمولا نمي توان در همان كاربرد يخچال استفاده كرد. چون كمپرسور يخچالها بعلت كار زياد بايد با دوام باشد.

ادامه نوشته »

فيلم هاي راديولوژي باطله براي چه جمع آوري مي شوند؟

  اين فيلم ها دو كاربرد دارد. در حالت ابتدايي اگر آنها را در آب ژاول فرو كنيد به ورقهاي شفافي تبديل مي شوند كه مغازه هاي صحافي و نوشت افزاري به عنوان جلد پلاستيكي از آن استفاده مي كنند. كاربرد ديگر استخراج مقادير كم فلز با ارزش نقره از …

ادامه نوشته »

كاغذ روزنامه و كاغذهاي باطله براي چه جمع آوري مي شوند؟

  بعد از جمع آوري ، اين ضايعات كاغذي به كارخانجات ساخت مقوا و توليد ظروف مقوايي (مثل شانه هاي تخم مرغ)‌ فروخته مي شوند. البته براي اين كارخانجات كاغذهاي روزنامه بدترين كاغذ به شمار مي روند.

ادامه نوشته »

ظروف يكبار مصرف، دمپايي و ديگر زباله هاي پلاستيكي براي چه جمع آوري مي شوند؟

  اين پلاستيكها آسياب شده و مجددا در ساخت وسايل پلاستيكي استفاده مي شوند. يكي از بهترين پلاستيكهاي دست دوم، پلاستيكهاي ضايعاتي كارخانجات توليد پلاستيك است . بخصوص كارخانجات توليد كننده لوازم پلاستيكي بهداشتي، كه از ضايعات پلاستيكي خود استفاده نمي كنند، بلكه آن را براي فروش به مزايده مي …

ادامه نوشته »