خانه / دانستی ها / چك ليست تحويل گيري/ تحويل دهي قالب تزريق پلاستيك

چك ليست تحويل گيري/ تحويل دهي قالب تزريق پلاستيك

 

در اين مقاله با قالب ساخته شده سرو كار داريم. تا زماني كه خود قالب را طراحي مي كنيم،‌خودمي سازيم و خود تزريق مي كنيم،‌ مشكلي وجود نداردولي امروزه كه عمدتا كارهاي تخصصي شده است نياز به تحويل دادن وتحويل گرفتن قالب از افراد و شركتهاي مختلف هست.

فرآيند تحويل دهي يا تحويل گيري گرچه پيچيده، زمان بر و هزينه بر است ولي معمولأ در كشور ما با آن سهل انگارانه برخورد مي شود كه نتيجه آن مجادلات طولاني بين قالبساز و تزريق كار، بين قالبساز و صاحب قالب و .. است.

معمولا ادعاهايي مطرح مي شود كه به سختي قابل اثبات است و يا اينكه مرجع مورد اعتماد براي حكميت وجود ندارد. افراددرگير با قالب پلاستيك بايد اين را قبول كنند كه براي تحويل گيري و تحويل دهي قالب هزينه بپردازند.

ذيلا بعضي از مهمترين مواردي كه هنگام تحويل گيري يا تحويل دهي مي بايست مورد توجه قرار گيرد ليست شده است. افراد مرتبط مي توانند همه يا برخي از موارد ذيل را (با توجه به اقتصادي بودن) در قرار داد خود بگنجانند.

بعضي از موارد ذيل بخصوص براي خريد قالب از خارج كشور مفيد است كه بعد مسافت، هزينه هاي سنگين ارتباط جهت رفع مشكلات قالب را به صاحب قالب تحميل مي كند.

1ـ تحويل گرفتن قالب از قالبساز:

الف) اخذ نقشه قالب سوار شده (Assembled mold Drawing)

ب) اخذ نقشه هاي قطعات قالب بر طبق ساخت (As Built)

در حالاتي قالب توسط شخص يا گروه ديگري طراحي شده و نقشه ها براي اجرا به قالبساز داده مي شود. در حين اجرا قالبساز براي رفع مشكلاتي كه احتمالأ طراح آن را نديده، ممكن است طراحي برخي قطعات قالب را تغيير دهد.

در اين شرايط مي بايست درانتهاي كار براساس قطعات ساخته شده نقشه هاي جديدي رسم كرد تا صاحب قالب بداند دقيقا صاحب چه چيزي است.

ج) اخذ مدل هاي مسي

در ساخت قسمت هايي از قالب ممكن است از روش اسپارك استفاده شود. همانطور كه مي دانيد در روش اسپارك يك عامل مهم دقت ابعادي مدل مسي است.

اخذ مدل مسي اين حسن را دارد كه در صورت آسيب ديدن قسمت اسپاركي قالب مي توان با هزينه كمتر آن را تعمير نمود. اين حسن وقتي خود را نشان مي دهد كه به منظور تعمير قالب به هر دليل نتوانيم به اسپارك كار اوليه مراجعه كنيم.

دقت كنيد مدل مسي جزيي از قالب است و قالبساز آن را در هزينه ها براي اعلام قيمت ديده و متعلق به صاحب قالب است.

د) اخذ برگه سختي سنجي قسمت هاي مختلف قالب

سختي قسمت هاي مختلف قالب بايدبراساس توصيه هاي معتبر متخصصين و مطابق تيراژ و جنس پلاستيك توليدي باشد. چنانچه سختي از حد معين كمتر باشد گرچه در ضربهاي اوليه خود را نشان نمي دهد،‌ اما بسرعت قالب مستهلك مي شود.

يك قاعده سرانگشتي اينست كه سختي در قطعه درگير با هم (مثلا در كشوئيها) قطعه اي كه ارزانتر و غير حساستر است مي بايست سختي كمتري داشته باشد تا قطعه گرانتر خورده نشود.

هــ) اخذ يا رويت برگه تعيين جنس قالب

مي توان فاكتور خريد فولاد قالب را كه قالبساز از يك فروشنده معتبر دارد و جنس فولاد در آن ذكر شده رويت كرد.

در كشور ما بهتر است در شرايطي كه قالب حساسي داريم. فولاد قسمت هاي مختلف قالب آناليز شده و برگه آناليز اخذ گردد.

و) اطمينان از عدم وجود ترك يا مك در قطعات قالب

قاعدتأ در قطعات قالب نبايد چنين چيزي وجود داشته باشد چون اساسأ در فرآيند توليد فولادهاي آلياژي (كه فولادهاي قالب جزء‌آن است) اين مواردكنترل مي شود ولي اگر با احتمال بسيار كم مكي در قطعه قالب باشد و قالب در اثر تزريق بشكند، تشخيص آن ( كه ناشي از مك بوده) واضح است و باعث مجادله نمي گردد.

ترك وقتي بوجود مي آيد ضربات بسيار شديد هنگام ساخت به قطعات قالب وارد آيد واين مورد هم بسيار نادر است.

بهرحال بايد گفت احتمال بروز اين قبيل مشكلات بيشتر در فلزات دست دوم قالب وجود دارد و براي تشخيص آن راه پر هزينه اي وجود دارد كه آن عكسبرداري x-ray است. البته ترك هاي سطحي (و نه عمقي) را مي توان با روش ” رنگ نفوذ كننده” يافت.

ز) يكبار باز كردن و بستن قالب

چك كردن اينكه قطعات قالب سلامت هستند و براي سوار كردن آنها روي هم از روش هاي غير عادي استفاده نشده است.

ح) روان عمل كردن قست هاي متحرك

مثل كشويي ها، پران ها و روان عمل كردن سيستم بوش و راهنما. درصورت رعايت نشدن تلرانس هاي صحيح قطعات درگير بسرعت ساييده مي شوند.

ط) طراحي صحيح

در حالاتي كه قالبساز خود قالب را طراحي كند و قالب حساس و يا گران قيمت باشد مي توان با استفاده از قواعد سرانگشتي بطور تقريبي صحت طراحي را چك كرد. موارد مهم چك كردن تعداد ومحل مناسب دروازه، تعداد راه هاي هوا و پل بندي قوي است.

ي) تزريق قالب و توليد آزمايشي قطعات

درمورد تزريق قالب اين موارد دقت شود:

 1. قالب روي ماشين تزريق بسته شود كه بطور معمول در ايران وجود دارد گاهي مي توان بعضي از قطعات را از قالب هايي در آورد كه روي ماشين پيشرفته تزريق بسته شوند اما چنانچه روي ماشين هاي تزريق معمول در ايران بسته شوند قطعه مناسب در نمي آيد.

بطور معمول ماشين هاي تزريق با دو سرعت ماردم، چرخش همراه با فشار و ….. در ايران وجود ندارد .

 1. تعداد ضرب هاي تزريق به حدي باشد كه ماشين تزريق به تعادل حرارتي رسيده باشد قطعاتي كه در ابتداي كار و هنگامي كه هنوز قالب سرد است توليد شده اند، معتبر نيستند.
 2. روي قطعات توليدي تمامي آزمايشاتي كه لازم است انجام شود .

براي مثال ممكن است براي جلوگيري از ايجاد پليسه فشار تزريق كاهش داده شود ولي در اينصورت قطعه تست ضربه را پاس نكند بنابراين تمام آزمايشاتي كه خريدار قطعه روي آن انجام مي دهد، روي قطعات توليد آزمايشي انجام شود.

س) اخذ قطعات يدكي قالب در صورت لزوم

بهرحال ساخت اين قطعات براي كسي كه قطعات اصلي را ساخته ارزانتر تمام مي شود.

2ـ تحويل گيري قالب توسط تزريق كار از صاحب قالب:

معمولا ديدن قالب در مرحله آخر و پس از عقد قرارداد ها صورت مي گيرد، بنابراين مي بايست موارد زير چك گردد:

 1. آيا تعداد حفره ها در قالب همانست كه گفته شده؟
 2. آيا تعداد حفره هاي گفته شده در “يك ” قالب است؟
 3. آيا علائم و نشانه ها و نوشته هاي روي قالب نبايد تغيير داده شوند؟
 4. آيا حفره اي نبايد بسته شود؟ در اينصورت بالانس قالب بهم نمي خورد؟
 5. آيا حفره اي كه صاحب قالب انتظار داشته بسته شود، امكان بسته شدن آن وجود دارد؟
 6. آيا تمام قطعات قالب وجود دارد؟
 7. تزريق كار مي تواند ضمنا بعضي از موارد مربوط به قسمت اول را نيز چك كند كه مبادا مشكلي در قالب وجود داشته باشد و به عهده او بيافتد.

3ـ تحويل گيري قالب توسط صاحب قالب از تزريق كار:

وقتي قالب از تزريق كار تحويل گرفته مي شود احتمال دارد سه نوع استهلاك روي آن ديده شود:

 1. استهلاك ناشي از طراحي غلط قالب يا ساخت بد قالب كه در قسمت اول مقاله توضيح داده شد.
 2. استهلاك ناشي از عملكرد غلط تزريق كار كه شامل :
 • صدمه هنگام نقل و انتقال قالب : اين صدمه معمولا به قسمتهاي بيروني قالب وارد مي آيد و معمولا با هزينه كمي قابل جبران است.
 • صدمات ناشي از اشكال در ماشين تزريق يا اشكال در نصب قالب: مثل ناموازي بودن صفحات ماشين،‌ شل بسته شدن قالب كه باعث ساييده شدن راهنماها مي شود و بيش از حد جلو آمدن پرانها.
 • صدمات ناشي از نحوه غلط تزريق: مثل ماندن گاز انبر بين قالب،‌ماندن مواد در قالب از ضرب قبلي، فشار بيش از حد قفل گيره و بالا بودن بيش از حد دماي قالب كه قالب را مستعد صدمه خوردن مي كند.

از تزريق كار انتظار مي رود هنگام تحويل دادن قالب موارد زير را رعايت كند:

 • زدن كمپرس در نقاط مختلف قالب
 • زدن ساچمه در كشويي ها براي ثابت شدن كشويي ها
 • رويهم بستن دو كفه (مگر در قالب هاي سنگين تر از 200 كيلوگرم)

در انتها بايد گفت موارد ذكر شده بسيار كلي بوده كه در تمامي موارد قابل استفاده نيستند و متخصصين مي بايست تشخيص دهند درهر شرايطي به چه عواملي بايد دقت كرد.

درباره ی admin

همچنین ببینید

روند استفاده از سوختهاي جانشين(CNG وLPG) در خودروها

  علل استفاده از سوختهاي جانشين: استفاده متعادل از تمامي منابع: براي حفظ تعادل لازم …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *