خانه / انرژی نو / انرژی بادی / نيروگاه بادي منجيل

نيروگاه بادي منجيل

نيروگاه بادي منجيل: منطقه منجيل در جنوب غربي درياي خزر و در حد فاصل سه استان گيلان، قزوين و زنجان
قرار دارد. به دليل اختلاف ارتفاع نسبتاً زياد آن با درياي خزر و وجود كانال طبيعي رودخانه سفيدرود، داراي بادهاي دائمي
در تمام طول سال ميباشد. نمودارهاي به دست آمده از دستگاههاي بادسنجي مستقر در منطقه بابائيان و عليآباد منجيل
سرعت وزش باد را به طور متوسط از 8 تا 12 متر بر ثانيه نشان ميدهند. حداكثر سرعت باد در اين منطقه، 40 متر بر
ثانيه ميباشد كه توسط دستگاههاي هواشناسي ثبت گرديده است. طبق مطالعات انجام شده، شدت بادهاي منطقه
منجيل در فصل تابستان به حداكثر و در فصل زمستان به حداقل ميزان خود ميرسد.
در سال 1373 دو واحد توربين بادي هر يك به ظرفيت 500 كيلووات در منجيل و رودبار نصب گرديدند. نصب اين
دو واحد سرآغازي بر خريد و نصب حدود 10 مگاوات ديگر در منطقه بود كه البته نصب آنها به صورت پراكنده و با فراز و
نشيبهايي صورت گرفته است. در سال 1378 پروژه جديدي در اين منطقه تعريف گرديد تا ظرفيت كل نيروگاههاي
بادي منجيل را به 90 مگاوات افزايش دهد.
ظرفيت نيروگاه بادي منجيل تا انتهاي سال 1385 به 45340 كيلووات رسيده كه اين ظرفيت با نصب 87 توربين
بادي در سايتهاي بادي منجيل، پسكولان، رودبار، هرزويل، سياهپوش و بابائيان محقق شده است. نصب توربينها در
سايتهاي مختلف بدين علت است كه شهر منجيل، درياچه سد سفيد رود و همچنين كوهستانهاي اطراف، فضا را
براي نصب مجتمع توربينها محدود نموده است.
– سايت بادي منجيل و پسكولان: اين دو سايت در جنوب شرقي سد سفيد رود قرار دارند و داراي مساحتي بالغ
بر 200 هكتار ميباشند. در حال حاضر 53 واحد توربين در اين سايتها نصب گرديده است و ظرفيت آن
27770 كيلووات است. توربينهاي بادي اين سايت شامل 15 واحد توربين 550 كيلووات، يك واحد توربين
500 ، 500 كيلووات، 15 واحد توربين 300 كيلووات و 22 واحد توربين 660 كيلووات است كه توربينهاي 550
و 300 كيلووات در سايت منجيل و توربينهاي 660 كيلووات در سايت پسكولان قرار دارند. در اين سايت به
علت محدود بودن از اطراف، مكاني براي نصب واحدهاي جديد وجود ندارد.
– سايت بادي رودبار: اين سايت در ارتفاعات شهر رودبار و روستاي آغوزبين قرار گرفته است و مساحت آن بالغ
354 ترازنامه انرژي سال 1385
بر 20 هكتار است. در حال حاضر 4 واحد توربين مجموعاً به ظرفيت 2150 كيلووات در اين سايت قرار دارند
كه از اين تعداد 3 واحد توربين 550 كيلووات و يك واحد توربين 500 كيلووات است. در اين سايت 20 واحد
1386 به بهرهبرداري خواهد رسيد. – توربين جديد 660 كيلووات در سالهاي 87
– سايت بادي هرزويل: اين سايت در ارتفاعات شمال شرقي شهر منجيل قرار گرفته و داراي مساحتي بالغ بر 65
هكتار است. در حال حاضر 12 واحد توربين 300 كيلووات مجموعاً به ظرفيت 3600 كيلووات در اين سايت
قرار دارد و 15 واحد جديد 660 كيلووات در سال 1386 به مجموعه توربينهاي اين سايت افزوده خواهد شد.
– سايت بادي سياهپوش: اين سايت در منطقه سياهپوش در 20 كيلومتري شهر لوشان، در مجاورت رودخانه
شاهرود و ضلع جنوبي درياچه سد سفيدرود قرار دارد و به دليل همين موقعيت مكاني و دارا بودن بادهاي
دائمي منطقه منجيل، براي نصب توربينهاي بادي انتخاب شده است. با نصب 17 واحد توربين بادي 660
كيلووات در سال 1385 اين سايت افتتاح گرديده و ظرفيت فعلي آن به 11220 كيلووات رسيده است. در طرح
توسعة اين سايت، تعداد توربينها به 58 واحد خواهد رسيد.
– سايت بابائيان: يك واحد توربين بادي 600 كيلووات در منطقه بابائيان شهر منجيل استان گيلان واقع شده
است. اين توربين تماماً با دانش فني داخلي راه اندازي شده است و از نتايج آن بومي سازي تكنولوژي ساخت
توربينهاي 600 كيلووات در داخل كشور ميباشد.
نيروگاه بادي بينالود: منطقه بينالود مشهد يكي ديگر از مناطق بادخيز كشور است كه با توجه به مناسب بودن باد
آن براي نصب توربينهاي بادي، جهت احداث دومين نيروگاه بادي كشور انتخاب شده است. متوسط سرعت باد در اين
منطقه بين 6 تا 8 متر بر ثانيه است. 20 واحد توربين 660 كيلووات به ظرفيت مجموع 13200 كيلووات در سايت اين
نيروگاه تا انتهاي سال 1385 نصب گرديده است. در ادامه تكميل اين پروژه، 23 واحد جديد به اين نيروگاه افزوده
خواهد شد و ظرفيت آنرا به حدود 28400 كيلووات افزايش خواهد داد.

درباره ی admin2

همچنین ببینید

توربين بادي عمودي در ايران

     پروژه پايلوت توربين بادي عمودي “داريوس” از سوي يک شرکت خصوصي داخلي به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *