خانه / گوناگون / جفت گیری عقرب ( رقص در هنگام جفت گیری )

جفت گیری عقرب ( رقص در هنگام جفت گیری )

جفت گیری عقرب ( رقص در هنگام جفت گیری )

 شايدتا به حال درباره ي حركات رقص ماننددر زمان ايجاد ارتباط دربين بندپايان شنيده باشيديكي از جالب ترين اين حركاترقصجفتگيريدرعقربهاست. باوركردنيني ستكه موجوداتي باآنظاهرترسناك وصفات اخلاقي بدبين ومنزوي،دراينموقع يكي ازلطيفترين رفتارهاراازخودشان بروزميدهند. دريك صحبت دقيقتر،موجودنردرهمه ي بندپايان شكارچي كه كانيباليسم (همخواري) هم درجمعيت هايشان ديده ميشود،بايستي طي مراسمي خودرابه جانورماده بشناسدتاغريزه ي جنگجويي درموجودماده آرامگيرد. اينرفتاردربسياري گونه ها ي ديگرنيزبه ماده كمك ميكندتابتواندبااستفاده ازنوع رقص مخاطب خود،اصولاتشخيص دهدكه آيااين موجودنرباخوداوهمگونه است يانه!

يعني اينكه موجودنرقادربه تشخيص گونه هاي نزديك به خودش نيست وممكن است اشتباهي جلوماده ي گونه ي ديگري شروع به رقص كرده باشدكه واي بهحالش!!

درموردعقربها،عقربنروماده) پديپالپهايكه همان دستهايانبرمانندووحشتناك شان هستند ( همديگرراگرفته وتامسيري حركت ميكنند. اينحركت به والس عقرب شهرت دارد. دربعضي گونه هايعقرب ها،گاهي همدرطول رقص كليسرهايشانرابرروي هم قرارميدهندكه بعضي آنرابوسه ي عقربناميد ه اند.

برای دانلود رایگان کتاب آشنایی با عقرب های ایران روی لینک زیر کلیک کنید

درباره ی admin

همچنین ببینید

سم گیری از عقرب

از رایج‌ترین روش‌های سم گیری از عقرب ها، استفاده از غده سمی عقرب یا به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *