هرکشور پول و ارز مخصوص به خود رادارد وما در مبادلات یا بانک ها از ارز خاصی استفاده می کنیم که این نقل و انتقالات ویا سرمایه گذاری ها توسط بانک ها و موسسات مالی در سراسر دنیا انجام می شود.

بیت کوین یک ارز مجازی و یک شبکه پرداخت جدید است که تراکنش های آن بدون نیاز به واسطه و در یک شبکه همتا به همتا انجام می شود و این یعنی دیگر برای نقل وانتقالات نیاز به موسسات وبانک ها نداریم.بنا براین هیچ هزینه ای برای نقل و انتقالات مالی وجود ندارد.ضمن این که هیچ الزامی بر ارائه نام واقعی طرفین نیسیت.

ارز مجازی بیت کوین با ارز های سنتی یک تفاوت اصلی دارد و این تفاوت در غیر متمرکز بودن آن است.بیت کوین بر روی یک پایگاه داده غیر متمرکز که بلاک چین نام دارد فعالیت می کند.

بیت کوین در سال 2009 توسط فردی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ابداع وارائه شد.هدف اصلی از ایجاد وابداع بیبت کوین ودیگر ارز های رمز شده و رمز پایه نقل وانتقالات مالی بدون وجود واسطه از قبیل بانک ها،موسسات مالی و دولت هاست بنا بر این می توان دلیل ایجاد این نوع ارزها را در تفکرات مردمی دید که قدرت کنترل گردش و ارزش پول را از دولت ها وبانک های مرکزی بگیرند و دردستان مردم قرار دهند.

در حال حاضر کشور های زیادی از جمله ایران و کسب و کارهای مختلفی بیت کوین را به عنوان یک ارز وواحدپولی پذیرفته اند. برای استفاده از بیت کوین وسایر ارزهای مجازی می توان یک کیف پول مجازی درست کرده واز طریق آن به مدیرت ،دریافت وخرج کردن بیت کوین های خود بپردازید.