خانه / محیط زیست / آلودگي‎‎‎ هوا دوقلوزايي را ۲ برابرمي كند

آلودگي‎‎‎ هوا دوقلوزايي را ۲ برابرمي كند

سرویس بین الملل آسمان آبي ایران – ميزان دوقلوزايي‎‎ در محيط هايي كـه‎ آلودگي‎ هوا زياد است‎ دو برابر سايرمنـاطق‎ است‎.
بي بي سي نيوز گزارش‎ داد: “دانشمندان‎ آلماني‎‎ دريافتند دوقلوزايي درزناني‎ كه‎‎ نزديك‎ مراكزسوزاندن‎ زباله هاي‎ سمي‎‎‎ زندگي مي كنند در بالاترين‎ حد است‎.”
محققان‎‎ دانشگاه‎ هامبورگ‎، ميـزان تـولـد دوقلوها را در مادراني‎ كه‎‎ نزديك‎ كارخانـه زباله‎‎ سوزي‎ در هسه زندگي‎‎ مي كردند با زنان‎ ساكن‎‎ در دو ناحيه‎‎ ديگر آلمان مقايسه كردند و دريافتند مادراني‎ كه‎‎ نزديـك‎ كـارخـانـه زباله‎ سوزي‎ يا ساير صنايع‎ سنگين‎ زندگي‎‎ مي كنند دو برابر ساير مادران‎‎ صاحب‎ فرزنـدان دوقلو مي‎ شوند.
در انگليس‎ نيـز چنـدقلـوزايـي‎ در ۱۰ سـال‎ گذشته ‎‎ ۲۰ درصد افزايـش‎ يـافتـه اسـت‎ و در اسكاتلند در اوايل‎ دهه‎ ۱۹۸۰ دوقلـوزايـي‎ در زناني‎‎‎ كه‎‎ نزديك‎ زباله سوزي‎ زندگـي مـي كردند بالاتر بود.
محققان‎ بلژيكي‎‎ نيز روند مشابهي را مشاهده‎ كردند، اما محققان‎ سوئدي‎ درمناطق‎ نزديـك‎ به‎‎‎‎ ۱۴ كارخانـه زبـالـه سـوزي‎ هيـچگـونـه افزايشي‎‎ را در ميزان‎ دوقلوزايـي مشـاهـده‎ نكردند.
هم‎ اكنون‎‎ اين موضـوع مـطرح‎ شـده‎‎ اسـت‎ كـه احتمال‎ دارد زباله‎ هاي‎‎ سمي‎ بر هورمونهـاي جنسي‎ زنانه‎ تاثير بگذارد.

درباره ی admin2

همچنین ببینید

افزايش مونواکسيد کربن بر يادگيري کودکان تأثير منفي دارد

افزايش مونواکسيد کربن بر يادگيري کودکان تأثير منفي دارد   به گزارش قلم سبز ايران …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *